Kho xưởng uy tín Bình Dương

Kho xưởng uy tín Bình Dương

icon-hot

CHO THUÊ XƯỞNG KHU VỰC TÂN UYÊN

Địa chỉ: Tân uyên bình dương

icon-homesp Diện tích: 6.300m2

icon-giasp Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
Xem bản đồ
icon-hot

BÁN - CHO THUÊ XƯỞNG KCN ĐẤT CUỐC.

Địa chỉ: KCN ĐẤT CUỐC

icon-homesp Diện tích: 6.000m2

icon-giasp Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
Xem bản đồ
icon-hot

Cho thuê xưởng trong kcn Nam Tân Uyên

Địa chỉ: KCN NAM TÂN UYÊN

icon-homesp Diện tích: 4.500m2

icon-giasp Giá: 400Triệu/tháng

Xem chi tiết
Xem bản đồ
icon-hot

CHO THUÊ KHO XƯỞNG KHÁNH BÌNH TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: KHÁNH BÌNH, TÂN UYÊN

icon-homesp Diện tích: 1.100m2

icon-giasp Giá: 60Triệu/tháng

Xem chi tiết
Xem bản đồ
icon-hot

CHO THUÊ XƯỞNG KHU VỰC TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Tân phước khánh, TÂN UYÊN

icon-homesp Diện tích: 1.000m2

icon-giasp Giá: 65Triệu/tháng

Xem chi tiết
Xem bản đồ
icon-hot

CHO THUÊ XƯỞNG KHU VỰC TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: KHÁNH BÌNH, TÂN UYÊN

icon-homesp Diện tích: 1.000m2

icon-giasp Giá: 65Triệu/tháng

Xem chi tiết
Xem bản đồ
icon-hot

CHO THUÊ XƯỞNG KV TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: KHÁNH BÌNH, TÂN UYÊN

icon-homesp Diện tích: 1.000m2

icon-giasp Giá: 50Triệu/tháng

Xem chi tiết
Xem bản đồ
icon-hot

Cho thuê kho xưởng kv tân uyên bình dương.

Địa chỉ: Bình dương

icon-homesp Diện tích: 4.000m2

icon-giasp Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
Xem bản đồ
icon-hot

CHO THUÊ KHO XƯỞNG KV KHÁNH BÌNH TÂN UYÊN

Địa chỉ: KHÁNH BÌNH, TÂN UYÊN

icon-homesp Diện tích: 1.600m2

icon-giasp Giá: 90Triệu/tháng

Xem chi tiết
Xem bản đồ
icon-hot

CHO THUÊ XƯỞNG KCN TÂN UYÊN

Địa chỉ: Tân uyên bình dương

icon-homesp Diện tích: 19.000m2

icon-giasp Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
Xem bản đồ
icon-hot

Cho thuê nhà xưởng kv tân uyên

Địa chỉ: Bình dương

icon-homesp Diện tích: 26.000m2

icon-giasp Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
icon-hot

KHO XƯỞNG BÌNH CHUẨN

Địa chỉ: Thuận An

icon-homesp Diện tích: 1.200m2

icon-giasp Giá: 60Triệu/tháng

Xem chi tiết
icon-hot

CHO THUÊ XƯỞNG TRONG KCN TÂN BÌNH TÂN UYÊN BD

Địa chỉ: Kcn Tân Bình

icon-homesp Diện tích: 20.000m2

icon-giasp Giá: 150Triệu/tháng

Xem chi tiết
Xem bản đồ
icon-hot

CHO THUÊ KHO XƯỞNG KHÁNH BÌNH, TÂN UYÊN BD

Địa chỉ: KHÁNH BÌNH, TÂN UYÊN

icon-homesp Diện tích: 1.200m2

icon-giasp Giá: 60Triệu/tháng

Xem chi tiết
Xem bản đồ
icon-hot

CHO THUÊ XƯỞNG MỚI TRONG KCN NAM TÂN UYÊN

Địa chỉ: KCN NAM TÂN UYÊN

icon-homesp Diện tích: 10.000m2

icon-giasp Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
Xem bản đồ
icon-hot

CHO THUÊ XƯỞNG KCN NAM TÂN UYÊN

Địa chỉ: KCN NAM TÂN UYÊN

icon-homesp Diện tích: 10.000m2

icon-giasp Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
Xem bản đồ
icon-hot

CHO THUÊ KHO XƯỞNG KHÁNH BÌNH, TÂN UYÊN

Địa chỉ: KHÁNH BÌNH, TÂN UYÊN

icon-homesp Diện tích: 14.000m2

icon-giasp Giá: 350Triệu/tháng

Xem chi tiết
icon-hot

CHO THUÊ KHO XƯỞNG KHÁNH BÌNH, TÂN UYÊN

Địa chỉ: KHÁNH BÌNH, TÂN UYÊN

icon-homesp Diện tích: 1.700m2

icon-giasp Giá: 80Triệu/tháng

Xem chi tiết
Xem bản đồ
Zalo
favebook
back-to-top.png
Hotline
0937 557 667